Change History for SemanticWebServices

Version Date Author Comment
80 9 years luke
79 9 years nputnam
78 9 years gordonp
77 9 years ktym
76 9 years baranda
75 9 years namy002
74 9 years alberto.labarga
73 9 years gordonp Added Paul's objectives
72 9 years jmfernandez
71 9 years jmfernandez
70 9 years jmfernandez
69 9 years luke
68 9 years luke
67 9 years nputnam
66 9 years plindenbaum rdfs
65 9 years plindenbaum
64 9 years luke
63 9 years rvos
62 9 years rvos
61 9 years rvos
60 9 years rvos
59 9 years rvos
58 9 years luke
57 9 years rvos
56 9 years rvos
55 9 years nputnam
54 9 years nputnam
53 9 years rvos
52 9 years rvos
51 9 years nputnam
50 9 years nputnam
49 9 years nputnam
48 9 years rvos
47 9 years rvos
46 9 years rvos
45 9 years rvos
44 9 years rvos
43 9 years rvos
42 9 years rvos
41 9 years luke
40 9 years rvos
39 9 years luke
38 9 years luke
37 9 years rvos
36 9 years luke
35 9 years nputnam
34 9 years rvos
33 9 years rvos
32 9 years rvos
31 9 years rvos
30 9 years luke
29 9 years luke
28 9 years nputnam
27 9 years rvos
26 9 years rvos
25 9 years rvos
24 9 years markw
23 9 years rvos
22 9 years rvos
21 9 years rvos
20 9 years rvos
19 9 years rvos
18 9 years rvos
17 9 years rvos
16 9 years rvos
15 9 years rvos
14 9 years rvos
13 9 years rvos
12 9 years rvos
11 9 years rvos
10 9 years rvos
9 9 years rvos
8 9 years rvos
7 9 years rvos
6 9 years rvos
5 9 years rvos
4 9 years markw
3 9 years markw
2 9 years markw
1 9 years markw